Lazada

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์กระดาษและผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้กับน้องๆผู้พิการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งต่อความห่วงใยกันและกัน ให้คนไทยจิตใจแข็งแรงผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

DA020764_800.jpg