Home PR News ดั๊บเบิ้ล เอ ...

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนจัดซื้อหุ่นยนต์บริการผู้ป่วย รพ.สนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ และนางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบเงินหนึ่งแสนบาทสนับสนุนจัดซื้อหุ่นยนต์บริการผู้ป่วย เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลสนามสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ

————————————————————————————–

Double-A.jpg