Lazada

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุม APEC CEO SUMMIT 2022

ดั๊บเบิ้ล เอ ประกาศความพร้อมในการร่วมสนับสนุนเวทีการประชุมระดับโลก APEC CEO SUMMIT 2022 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ ณ ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable” มุ่งแสดงศักยภาพของภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐ ภาคสังคมและประชาชนคนไทยในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำทางธุรกิจของโลกมาร่วมประชุมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและสังคม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ดั๊บเบิ้ล เอ รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม APEC CEO SUMMIT 2022 หรือการประชุมสุดยอดซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญทั้งภาวะเงินเฟ้อ วิกฤตพลังงาน และปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับประเทศไทยจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและความสามารถในการแข่งขันในหลายๆ มิติ

ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ในฐานะเอกชนไทยที่มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก ทั้งผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน โดยปัจจุบันดั๊บเบิ้ล เอ ได้ขยายตลาดส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศ เราพร้อมร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้ และมองว่านี่จะเป็นบทบาทสำคัญที่มิได้มีประโยชน์แค่เฉพาะกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นโอกาสของคนไทยทุกคนในการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ตามแนวคิดของ APEC CEO SUMMIT 2022 ที่ต้องการให้เป็นเวทีแห่งการเปิดรับโอกาส สอดประสานความเชื่อมโยง และร่วมกันสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ (Embrace Engage Enable) จึงอยากขอเชิญชวนคนไทยมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้การต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจ ผู้นำความคิดและซีอีโอชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศและในภูมิภาคนี้

………………………………………………………………….