ดั๊บเบิ้ล เอ รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมพลัง “ล้าง ลดฝุ่น PM 2.5”

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ หน่วยงานราชการของจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้าง ลดฝุ่น PM2.5” โดยทำความสะอาดล้างพื้นถนน และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบริเวณถนนทางหลวง 3079 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งมีการตรวจวัดการปล่อยมลพิษของรถบรรทุกที่ใช้ถนนนี้อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนอุตสากรรม 304 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมสามัคคีทำความสะอาดถนนอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยรถบรรทุกได้พัฒนาเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ดีเซลมาเป็นก๊าซ NGV พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันดำและลดมลพิษ ถือเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ใช้ NGV ตั้งแต่ปลายปี 2549 จนถึงปัจจุบัน