ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเก้าอี้พักคอยเพื่อบริการผู้ป่วยในสถานพยาบาล

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเก้าอี้พักคอย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและผู้มารอรับบริการด้านการแพทย์ต่างๆ อาทิ ตรวจสุขภาพ รับยา การคัดกรองโรคและการบริการด้านทันตกรรม โดยมีนางบุญรุ่ง ฤทธิ์รักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ