Home PR News ดั๊บเบิ้ล เอ ...

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยฯ ให้กาชาด ช่วยชาวใต้

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (คนซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 180,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ และหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

……………………………………………………………

Double-A.jpg