Lazada

ดั๊บเบิ้ล เอ ช่วยกาชาดปราจีนบุรี

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงบประมาณให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้สนับสนุนกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาดปราจีนบุรีมาอย่างต่อเนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี