Lazada

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 128 ยุค New Normal

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขด้วยกิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 128” ให้กับเด็กพิเศษและเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีความพิการทุกประเภท โดยพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา เลี้ยงอาหารให้กับน้องๆด้วยรูปแบบ New Normal จัดเป็นชุดอาหารที่บรรจุใส่กล่อง หลีกเลี่ยงการสัมผัส พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ Double A Care ได้แก่ หน้ากากอนามัย สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และสอนน้องๆให้รู้จักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค