ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมรักษ์โลก “สองมือหนึ่งใจ ชวนน้อง Upcycle”

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรม “สองมือหนึ่งใจ ชวนน้อง Upcycle” ให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะให้ความรู้เรื่องประเภทและวิธีการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พร้อมทั้งน้องๆ ยังได้นำขวดพลาสติกใช้แล้วมาออกแบบแปลงเป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่(Upcycle) ช่วยลดปริมาณขยะและรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

8.23-ภาพข่าวกิจกรรมรักษ์โลก-Upcycle.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: da1991

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้