จี่หนานเตรียมจัดประชุมเพื่อผู้บริหารจากบริษัทข้ามชาติประจำปี 64

“การประชุมเสวนาประจำปี 2564 เพื่อผู้บริหารจากบริษัทข้ามชาติ (จี่หนาน) และการประชุมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมจีน-ญี่ปุ่น” จะจัดขึ้นที่เมืองจี่หนาน เมืองเอกของมณฑลชานตง ตั้งแต่วันที่ 27-28 พ.ค. นี้

ชานตงเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่มีลักษณะเศรษฐกิจและการค้าใกล้เคียงกับญี่ปุ่นมากที่สุด และมีประชากรมากเป็นลำดับ 2 ของประเทศ อีกทั้งยังมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 3 ของจีน ในฐานะเมืองเอกของมณฑลชานตง จี่หนานถือเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา และการเงินของชานตง

สำนักงานส่งเสริมการลงทุนจี่หนานระบุว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเมืองจี่หนาน หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแห่งกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลชานตง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทางปฏิบัติกับบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียง และองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ประเด็นด้านสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยคาร์บอน การผลิตอัจฉริยะ และเศรษฐกิจดิจิทัล

ในระหว่างการประชุมจะมีการจัดกิจกรรมหลักทั้งหมด 4 กิจกรรมด้วยกัน (1 บวก 3) โดยหมายเลข “1” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามธีมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการนำเสนอโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างเมืองจี่หนานและญี่ปุ่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทที่ติดทำเนียบ Fortune 500 ร่วมด้วยบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง และผู้นำในอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่น เช่น Sumitomo, Marubeni, Sojitz, Panasonic, Fuji, Canon และ Mitsubishi ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและสมาคมธุรกิจ เช่น สมาพันธ์บริหารจัดการญี่ปุ่น และหอการค้าดิจิทัลจีน-ญี่ปุ่น จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานจะมีพิธีลงนามโครงการสำคัญ และพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและการพัฒนาทางการแพทย์จีน-ญี่ปุ่นในจี่หนานและเกียวโต ส่วนหมายเลข “3” แสดงถึงกิจกรรมคู่ขนาน 3 กิจกรรมเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนและญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ อาทิ สุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยคาร์บอน และการผลิตแบบดิจิทัล นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการเชิญบริษัทญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมหลักอีกด้วย

เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป เมืองจี่หนานวางแผนที่จะจัด “การประชุมเสวนาเพื่อผู้บริหารจากบริษัทข้ามชาติ (จี่หนาน) และการประชุมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมจีน-ญี่ปุ่น” เป็นประจำในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนพฤษภาคม เราหวังว่าจะได้เห็นทุกอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาร่วมเรียนรู้และลงทุนในจี่หนาน เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขึ้น