จีน-อาเซียน สำรวจความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโดย CRI Online

การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 (The 10th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้นำเสนอโครงการสำคัญหลายโครงการภายในงานปีนี้ โดยโครงการยกระดับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีน-อาเซียน (China-ASEAN Sci-Tech Innovation Upgrading Project) ได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฐานะก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัวแผนปฏิบัติการพิเศษว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Special Action) พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ 1,000 รายการที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการเปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในด้านความยั่งยืนจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทั่วทั้งอาเซียน นอกจากนี้ กลุ่มความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Alliance) ยังได้รับการจัดตั้งขึ้นภายในงาน ในฐานะกลไกความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในอาเซียนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ จีน-อาเซียน (China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition) ยังจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและอาเซียน ควบคู่ไปกับพิธีเปิดค่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ จีน-อาเซียน (China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Camp)

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการดูแลสุขภาพ โดยจัดขึ้นในหัวข้อ “สำรวจความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบ้านของเราที่ดีกว่าเดิม” (Explore Sci-Tech Cooperation for a Shared Better Home) และมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีเปิดงานและการประชุมหลัก, การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 10+3 ครั้งที่ 4 (The 4th 10+3 Young Scientists Forum), งานจัดแสดงเทคโนโลยีขั้นสูง จีน-อาเซียน ครั้งที่ 19 (The 19th China-ASEAN Expo Advanced Technology Exhibition), การประชุมจับคู่และส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล จีน-อาเซียน (China-ASEAN Digital Technology Promotion and Matchmaking Conference) และการประชุมส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Technology Transfer Synergy Promotion Conference) โดยเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการรวบรวมผู้ที่มีความสามารถจากทั่วภูมิภาค และระดมความคิดเพื่อสร้างพิมพ์เขียวทางวิทยาศาสตร์สำหรับขั้นตอนต่อไปที่จำเป็นต้องดำเนินการ และสนับสนุนการสร้างประชาคมนวัตกรรม จีน-อาเซียน ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1900533/image.jpg
คำบรรยายภาพ – สถานที่จัดงาน ภาพถ่ายโดยเล่ย ฉีจวิน

image1.jpg