“คีนอน โรโบติกส์” ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาด กวาดส่วนแบ่งมาได้กว่า 60%

“คีนอน โรโบติกส์” ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาด กวาดส่วนแบ่งมาได้กว่า 60%