“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดตัว “สายด่วน ชนะหนี้ 1443”

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดเบอร์ใหม่ “สายด่วน ชนะหนี้ 1443” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) รวม 35 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของ “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจติดต่อสอบถามผ่านระบบ Call Center นับแสนราย ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างน้อยอีกหลายเท่าตัวในปี 2564 นี้อันเป็นผลมาจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้านความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนในวงกว้างให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” จึงเปิด “สายด่วน ชนะหนี้ 1443” โดยพร้อมให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ผู้ที่เป็นหนี้เสียบัตรดังกล่าวไม่ควรพลาด เนื่องจากขณะนี้ “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้ขยายเวลาหนี้เสียที่เข้าร่วมโครงการได้ จาก เดิม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็น ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคาดว่าจะช่วยผู้เป็นหนี้กลุ่มดังกล่าวที่ค้างชำระและเป็นหนี้ NPL ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าโครงการฯ เพราะนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปีแล้ว ยังจะได้รับมาตรการพิเศษ “ยาแรง 2 สูตร” ที่ขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ ยาสูตร 1 การเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชำระไม่ไหว โดยจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้และไม่เสียประวัติ และ ยาสูตร 2 ลดดอกเบี้ยลง 1-2% สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่องอีกด้วย และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน 3. รายการเดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 4. เอกสารรายงานเครดิตบูโร
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” นอกจากการติดต่อเบอร์ใหม่ “สายด่วน ชนะหนี้ 1443” แล้ว ยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้เช่นเดิม อาทิ ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง