คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ ออนไลน์ ฟรี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ (The Essence of Watercolor) ผ่านระบบ online ZOOM ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. (8 ครั้ง) เปิดรับสมัครจำนวน 40 คน รายละเอียดดังนี้
– วันที่ 21, 28 พฤษภาคม 2565
– วันที่ 4, 11, 18 มิถุนายน 2565
– วันที่ 2, 9, 23 กรกฎาคม 2565
หัวข้อที่นำมาแนะนำและเสริมเทคนิคเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานให้กันแบบ จุก จุก ไม่มีกั๊ก วิทยากร โดย อาจารย์นาวิน ตันธนะเดชา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ (The Essence of Watercolor)
สมัครลงทะเบียน https://forms.gle/cU9f2qh1U5dGcsea7
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงได้รับใบประกาศนียบัตร”

ขัวญฤทัย ข่าว -ภาพ

1651044637742_resized_20220427_023703796.jpg.5.jpg