ขอความกรุณาเผยแพร่

กรุณาตรวจสอบการทุจริตประพฤติชั่วร้ายแรงในสถานศึกษา
#ผอมีเมียน้อยเป็นนศฝึกสอน
#ผอจ้างเมียน้อยเป็นครูจ้าง
#ผอหากินกับสถานศึกษา
#ฝ่ายบริหารไร้ประสิทธิภาพทั้งในทางบริหารและการใช้สมอง
#ฝ่ายบริหารเก็บครูจ้างคุกคามทางเพศไว้
#ขรกลูกจ้างสมรู้ร่วมคิดกันทุจริต
ฯลฯ
https://t.co/6xdRVFMKpm

IMG_20220505_201504-COLLAGE.jpg