Lazada

กิจกรรม Double A Fit for Kids มอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์กีฬาและสมุดให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดบุยายใบและโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร จ.ปราจีนบุรี จากกิจกรรม Double A Fit for Kids ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้พิชิตภารกิจออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ร่วมกันจนครบ 90,000 แคลลอรี่ เพื่อสมทบเป็นอุปกรณ์กีฬาและสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care เพิ่มเติมอีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและสนับสนุนการศึกษาเยาวชน

fit-for-kids1.jpg