Home PR News การประชุม Wor...

การประชุม World Green Economy Summit 2021 ปิดฉากลงด้วยปฏิญญาดูไบฉบับที่ 7

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) และ World Green Economy Organization ได้ร่วมกันจัดการประชุม World Green Economy Summit (WGES) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Galvanising Action for a Sustainable Recovery” (เร่งขับเคลื่อนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน) โดยเป็นแหล่งรวมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่ 4 จุดด้วยกัน ได้แก่ Youth; Innovation and Smart Technologies; Green Economy and Policies และ Green Finance

การประชุม WGES ปิดฉากลงเมื่อ HE Saeed Mohammed Al Tayer รองประธานกรรมการของ Dubai Supreme Council of Energy ผู้เป็น MD&CEO ของ DEWA และประธานกรรมการของ WGES ประกาศปฏิญญาดูไบประจำปี 2021

ปฏิญญาดูไบ
– เราเล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนระดับโลกที่ส่งผลกระทบมากกว่าในเรื่องสภาพแวดล้อม เพราะกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
– เรายอมรับว่า การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมควรเป็นตัวนำทางในขณะที่เราฟื้นคืนเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 พร้อมป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยมีเป้าหมายไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในความตกลงปารีส “COP21”
– เราส่งเสริมความร่วมมืออย่างครอบคลุม โดยมีภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมร่วมด้วย เพื่อคนยุคนี้และยุคหน้า
– เราส่งเสริมการยกระดับความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์และแผนแม่บทไฮโดรเจนสีเขียวในดูไบ
– World Green Economy Organization (WGEO) จะยังคงเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำและเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ การแบ่งปันความรู้ และถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยคำนึงถึงความจำเป็นและสภาวะแวดล้อมพิเศษของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการออกแบบและดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
– เราหวังที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาในการบรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีส พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดการประชุม UNFCCC COP26 ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่สกอตแลนด์
– เราจะประสานงานและปรับแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในระดับภูมิภาค ให้สอดรับกับเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายอื่น ๆ ในด้านสภาพอากาศระดับประเทศ ผ่านศูนย์ UNFCCC WGEO Regional Collaboration Centre ในดูไบ ระหว่างงาน MENA Climate Week 2022 โดยจะมีขึ้นในเวลาเดียวกันกับการประชุม World Green Economy Summit ครั้งต่อไปที่มหกรรม Expo 2020 Dubai ในเดือนมีนาคม 2022

วิดีโอ – https://mma.prnewswire.com/media/1656589/WGES_Opening.mp4
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1656588/WGES.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1656587/World_Green_Economy_Summit_Logo.jpg

1.jpg