การประชุม อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยางทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

รายงานข่าวโดย Huanqiu.com

การประชุม อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง ประจำปี 2566 (Eco Forum Global Guiyang 2023) เวทีประชุมระดับโลกเพียงงานเดียวของจีนซึ่งมุ่งเน้นไปที่อารยธรรมนิเวศวิทยา ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ เมืองกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “มุ่งสร้างความทันสมัยด้วยความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ” (Pursuing Modernization of Harmony between Humanity and Nature – Promoting Green and Low-carbon Development) โดยดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,500 คน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน ประกอบด้วยการประชุมย่อยหลายหัวข้อ การจัดแสดงเทคนิค ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจ

ทั้งนี้ การประชุม อีโค ฟอรัม โกลบอล กุ้ยหยาง ประสบความสำเร็จมาแล้ว 11 ครั้ง นับตั้งแต่เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2552

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2149869/1.jpg