การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร สำคัญแค่ไหน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกัน นอกจากการมองอนาคตร่วมกัน และร่วมสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ สิ่งสำคัญคือความพร้อมในเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายทั้งคู่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตร หากพบปัญหา จะได้วางแผนการรักษาหรือหาทางป้องกัน
ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เพื่อช่วยวางแผนการตั้งครรภ์ให้สมบูรณ์ สามารถประเมินความเสี่ยงภาวะต่าง ๆ รวมถึงสามารถช่วยวางแผนและแก้ไขปัญหาภาวะการมีบุตรยากได้

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอแนะนำ แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร สำหรับสุภาพบุรุษ ราคา 2,800 บาท และสุภาพสตรี ราคา 3,200 บาท
จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานปิติ โทร. 02 994-8201-3 ต่อ 2103, 2104