“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกกำลังปั้นหลักสูตรเทคโนโลยีสะอาด เพื่อผู้ประกอบการ”

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ วาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรม Cleantech for Business ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Tech) นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy) ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

เตรียมพบกับ 5 หลักสูตร
1. หลักสูตร Clean Energy for All พลังงานสะอาดเพื่อการสร้างธุรกิจ
2. หลักสูตร EV: Opportunity for Business ยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
3. หลักสูตร The Key Success of Water Efficiency การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ
4. หลักสูตร Realize Production Potential with Renewable Energy พลังงานทดแทนเพื่อกิจการการผลิต
5. หลักสูตร Resilient City เมืองแห่งความยืดหยุ่น

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เรื่อง Clean Energy for All : พลังงานสะอาดเพื่อประเทศไทย ธุรกิจ และทุกคน
พร้อมเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและเหล่าวิทยากรในแวดวง ที่จะมอบประสบการณ์และความรู้ให้แก่ท่าน นำโดย คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท, คุณกฤษฎา อุตตโมทย์, คุณสุรสีห์ กิตติมณฑล, คุณมารุต ศิริโก, คุณเชิดชาย ปิติวัชรากุล, ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, ดร.วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ ชาตกุล เป็นต้น

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันเสาร์ที่ 9, 16, 30 ตุลาคม และ วันเสาร์ที่ 6,13, 27 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น.
👉🏻สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
————————————————
เหมาะกับใคร
– ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ด้านเทคโนโลยีสะอาด
– อาจารย์และนิสิต นักศึกษา
– บุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีสะอาด
__________________________
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://forms.gle/BdCrE9Y9exYDoKfi6
Line OA : @course.dd
https://lin.ee/S1Gmq1U