กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจร เปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร
นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้วนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเห็นความสำเร็จของการนำวัฒนธรรมที่ดีของไทย มาส่งเสริมและเผยแพร่ออกไปสู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งยังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงมีความตั้งใจที่อยากจะให้โครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ขึ้น และยังจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่ถนัด และได้พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญไปสู่สายงานสายอาชีพที่ดีได้ในอนาคต ซึ่งปีที่แล้วที่เราจัดโครงการนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากน้อง ๆ เยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีทีมที่เข้าร่วมสมัครมาในโครงการของเรามากถึง 103 ทีม รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสถานบันการศึกษาหลายแห่ง ที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการกับเรา โดยในปีนี้เราแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ระดับเช่นเคย คือระดับมัธยมศึกษา,ปวช.หรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษา, ปวส.หรือเทียบเท่า ซึ่งมีเงินรางวัลรวมแล้วมากถึง 800,000บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ที่สำคัญไปกว่านั้นคือหากทีมใดได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มากมายที่เราจะได้เรียนเชิญมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับน้อง ๆ และสำหรับโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” นั้น จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ มากมาย อยากให้น้อง ๆ ที่สนใจร่วมส่งผลงานมาประกวดกันมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้รับทุนการศึกษา ได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากโครงการนี้แล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการช่วยเหลือให้สังคมไทย มีมารยาทและวินัยจราจรอีกด้วย” นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าว