สสส. จัดงานสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง ( “เฮ็ด ฮัก ฮัก” Head Hug Heart) 

โครงการสปาร์ยูปลุกใจเมืองอีสานม่วนสุขโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงานสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 ( “เฮ็ด ฮัก ฮัก”… อ่านเพิ่ม