ไทยเฮิร์บ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4

คุณศรายุทธ ศุภอักษร ผู้จัดการศูนย์วิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) เข้ารับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 4 วัฒนธรรมส… อ่านเพิ่ม

ไทยเฮิร์บ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม (ไทยเฮิร์บ) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตา… อ่านเพิ่ม