มหาวิทยลัยภาคกลาง รับสมัครนักศึกษาปี2565

มหาวิทยาลัยภาคกลาง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์Covid-19 จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการออกประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรของท่าน ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา… อ่านเพิ่ม