การตลาดและการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล

บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (แบรนด์แคทเธอรีน , แคร์เธอ) ร่วมแชร์การสื่อสาร การตลาดยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดก… อ่านเพิ่ม

แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์

แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การส… อ่านเพิ่ม