Home PR News AGENCY FOR RE...

AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS CO., LTD.

ธุรกิจขายฝากเป็นอย่างไร ทำธุรกิจขายฝาก อย่างสุจริต ไม่ทำร้ายใคร แต่ยัง
ได้กำไรจากการดำเนินงาน ทำได้อย่างไร โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เชิญผู้ทำกำไรจากธุรกิจขายฝากจริง มาให้คำตอบ ทุกข้อสงสัยของท่าน
กลั่นจากประสบการณ์ตรงช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นในธุรกิจได้จริง

ประเด็นศึกษา:

ช่องทางการลงทุน ในธุรกิจขายฝาก ต้องใช้เงินทุนแค่ไหน มีวิธีการอย่างไร

โมเดลธุรกิจขายฝาก แบบไม่ทำร้ายใคร แต่ยังได้กำไร

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ขายฝาก

กรณีศึกษาคดีในธุรกิจขายฝาก

หลักการบริหารเงินในธุรกิจขายฝาก

โอกาสความสำเร็จในธุรกิจขายฝาก

ปัจจัยเสี่ยง และ แนวทางป้องกันในการทำธุรกิจ

ความรู้และทักษะคัดเลือกทรัพย์ และทักษะจำเป็นอื่นๆ ในธุรกิจขายฝาก

ประสบการณ์ของผู้สำเร็จในธุรกิจ

กระบวนการต่อยอด จากธุรกิจขายฝาก

ติดต่อเรา
เบอร์ 022952294
ID line @trebs

e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b899e0b8b2e0b882e0b8b2e0b8a2e0b89de0b8b2e0b881-by-noom_18.jpg