อ.อ.ป. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)”

(วันนี้) 11 กรกฎาคม 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)” จัดโดยสำนักบริหารกลาง (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) ณ ห้องอบรมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยมี นายบุญส่ง นิตรทรัพย์ บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระดับบริหารได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2566 โดยในวันที่ 11 ก.ค. 66 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และหมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในวันที่ 12 ก.ค. 66 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรุงเทพฯ

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: benchamakorn.m

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้