Home PR News ส่งมอบกำลังใจ...

ส่งมอบกำลังใจสู่ชุมชน

ส่งมอบกำลังใจสู่ชุมชน
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท นำข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง มามอบให้แก่พี่น้องชาวชุมชนสวนพลู ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ โดยมี นภัสนันท์ เรืองสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ของโรงแรมฯ เป็นตัวแทนในการมอบ
*******************************************************************
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาพิจารณาข่าวค่ะ

นภัสนันท์ เรืองสูงเนิน
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โทร. 02-309-9999 ต่อ 3113
E-mail: naphatsanan.r@berkeleyhotel.co.th

1.jpg