มูลนิธินมแม่ฯ จัด Clubhouse นมแม่ รอบพิเศษ ระดมพลัง รู้ เร็ว รอด แม่+ลูก ปลอดภัยจากโควิด-19

ในยุคโควิด “แม่ตั้งท้อง แม่ให้นม” เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ที่มีความจำเพาะ แบบ “หนึ่งกระทบสอง.. และ มากกว่า” การจัดให้มีแหล่ง ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เพื่อ ป้องกัน รักษา ตนเองได้อย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้พื้นฐานสำคัญของทุกครอบครัว แม่ลูกปลอดภัย ลูกได้รับนมแม่และการเลี้ยงดูใกล้ชิด มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด Clubhouse ห้องนมแม่ พิเศษอีก 12 ครั้ง เพื่อขมวด ข้อมูล ประเด็น “ แม่ตั้งท้อง แม่ให้นม นมแม่ และการเลี้ยงลูกเล็ก กับ โควิด-19” ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้แม่เข้าถึงข้อมูล “รู้-เร็ว-รอด” แม่+ลูกปลอดภัยจากโควิด-19

พญ. ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “จากการสำรวจแม่ตั้งท้องมีโอกาสติดเชื้อเท่ากับคนทั่วไป แต่เมื่อติดเชื้อแล้วมักพบอาการที่รุนแรง หรือแม้แต่เสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป ทั้งยังมีข้อจำกัดในการใช้ยาและขบวนการรักษา และที่ผ่านมาก็ได้รับการประกาศให้ได้รับวัคซีนช้ากว่ากลุ่มอื่นๆ โดยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน (16 ต.ค. 2564) แม่ตั้งท้องติดเชื้อโควิดไปแล้ว 4,778 ราย มีแม่เสียชีวิต 95 ราย ลูกเสียชีวิต 46 ราย คิดเป็นแม่เสียชีวิตประมาณร้อยละ 2.5 เทียบกับคนปกติเสียชีวิตเพียงประมาณร้อยละ 1 ทั้งนี้ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ได้รับความกรุณา จาก แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และแม่ผู้มีประสบการณ์กว่า 60 คน จิตอาสาร่วมกันจัด Clubhouse ห้อง “นมแม่” ทุกสัปดาห์ รวมจัดไปแล้ว 34 ครั้ง และเตรียมขยายเวลาจัดทำ Clubhouse ตอนพิเศษเพิ่มอีก 12 ตอน นับจากวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคมนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้เห็นความสำคัญ และเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดทำตอนพิเศษนี้”

ศ.คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่ ฯ กล่าวเสริมว่า “ประสบการณ์การได้พูดคุยที่ผ่านมา ชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ ดูแล รักษา ป้องกัน ตลอดเวลา ข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่งที่มา ทั้งจริง ไม่จริง หรือ สีเทาๆ สำหรับการจัดห้อง Clubhouse ตอนพิเศษ 12 ตอนนี้ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทุกท่าน จะช่วยนำประเด็นที่เป็นคำถามคาใจ อยากรู้ ให้ชัดเจนขึ้น และทบทวนซักซ้อม ให้ทันสมัยอีกครั้ง เช่น มียา มีสมุนไพร อะไรบ้างช่วยป้องกันแม่ไม่ให้ติดเชื้อ, แม่ติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ เลือกคลอดต่างกันไหม, ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มภูมิไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไรต่อ, ยารักษาโควิดแม่ตั้งท้อง, นมแม่ภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโควิดไหม, แม่เป็นโควิด แม่ฉีดวัคซีนแล้วภูมิโควิดส่งต่อลูกได้ขนาดไหนอย่างไร, แม่กินยา หยุดนม บีบเก็บตุนนมแม่ทำอย่างไร, ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากคณะแพทย์พยาบาล ฯลฯ จากหลากหลายสถาบัน มาร่วมพูดคุยและหาทางออกในประเด็นต่างๆ โดยมีคุณลอร่า- ศศิธร วัฒนกุล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก”

ผู้สนใจสามารถติดตามและรับฟังสดได้ที่ Clubhouse ห้อง “นมแม่” ตอนพิเศษ 12 ตอน และชมวีดีโอย้อนหลัง ผ่านทาง www.thaibf.com Application : thaibf เพจมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และเพจนมแม่ ได้เช่นเดียวกัน ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นี้

thaibf.jpg