ดั๊บเบิ้ล เอ “แต้มปันสุข ครั้งที่ 3” มอบแอลกอฮอล์ให้มูลนิธิธรรมรักษ์

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ “แต้มปันสุข ครั้งที่ 3” มอบแอลกอฮอล์ Double A Care ให้กับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และด้านสุขอนามัย จากการเชิญชวนลูกค้าดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบริจาคแต้มสะสมบนกล่อง และเปลือกห่อกระดาษโดยทุก ๆ 10 แต้มที่แลกเท่ากับร่วมบริจาคสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 ml. จำนวน 1 ขวด และดั๊บเบิ้ล เอ สมทบเพิ่มแอลกอฮอล์ชนิดเติมให้อีก 60 ml. โดยโครงการครั้งนี้ได้มอบสเปร์ยแอลกอฮอล์รวมทั้งสิ้น 1,500 ขวด และสมทบแอลกอฮอล์ชนิดเติมเพิ่มอีก 100,000 ml. สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ต่อเนื่องได้ทาง Facebook Double A Club

…………………………………………………………………..

Double-A.jpg