Home PR News ดั๊บเบิ้ล เอ ...

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมการออม

ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์ชวนชาวปราจีนบุรี สร้างนิสัยการออมเพื่ออนาคต มอบกระปุกออมสินให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อโซเชียล เพียงโพสต์ภาพวิธีการออมในสไตล์ของคุณลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแชร์ให้เพื่อนๆ สร้างแรงบันดาลใจและวินัยในการเก็บออมเงิน เพื่อเป้าหมายในอนาคต เนื่องในวันออมแห่งชาติ

11.21-ภาพข่าวส่งเสริมการออม.jpg