Business Plan : ธุรกิจร้านขายหนังสือ (ร้าน Bookstore)

Business Plan : Final paper Entrepreneurship 1-2552 ธุรกิจร้านขายหนังสือ (ร้าน Bookstore) เอกสารตัวนี้เป็นหนึ่งในรายวิชา Entrepreneurship

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

เนื่องจากตัวผู้ประกอบการเอง เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ซึ่งได้ซื้อหนังสือมาไว้อ่านเป็นจำนวนมาก และผู้ประกอบการได้มองเห็นประโยชน์ของการอ่าน ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก เป็นแหล่งจุดประกายความคิด เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ ผู้ประกอบการจึงคิดที่จะเปิดร้านหนังสือ เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคน ให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติ

จากการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งพบว่า หากเปิดร้านขายหนังสือในเอ็กโป ม.ใหม่ จ.มหาสารคาม จะมีคู่แข่งไม่มากนัก มีเพียงแค่คู่แข่งทางอ้อมเพียง 2 แห่ง คือ ศูนย์หนังสือมหาวิยาลัยมหาสารคาม และสำนักวิทยบริการ และที่สำคัญ คือ ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงเป็น เด็ก นักเรียน นักศึกษา และบุคคลวัยทำงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางร้านได้จัดหนังสือออกเป็นหมวดๆ เพื่อความสวยงามและง่ายต่อการค้นหา ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามหมวดหมู่ใหญ่ๆ ดังนี้ หมวดความรู้ทั่วไป หมวดปรัชญาและจิตวิทยา หมวดศาสนาและสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หมวดวิชาการ หมวดภาษาศาสตร์ หมวดเบ็ดเตล็ด หมวดวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมวดศิลปะ และการบันเทิง หมวดวรรณคดี หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และสินค้าแนะนำ ส่วนบริการ ทางร้านได้แบ่งการขายออกเป็น 2 ส่วน คือ ขายที่ร้านและขายบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เพราะเราคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า

เนื่องจากกิจการร้านขายหนังสือเป็นประเภทซื้อมาขายไป การวางแผนการผลิตและดำเนินงานจึงให้ความสำคัญกับการจัดซื้อ และการจัดเก็บเพื่อให้ขายหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง พนักงานจะคอยตรวจเช็คจำนวนหนังสือบนชั้นวางอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้หนังสือขาด และมีระบบคลังสินค้าเพื่อคอยแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า มีระบบ Security เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้งานบนเว็บไซต์ เป็นต้น การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งหน้าที่ออกได้ดังนี้ ผู้จัดการร้าน หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักขาย / เจ้าหน้าที่เก็บเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน และ Webmaster

ลักษณะของธุรกิจ (Business Description)

เป็นร้านขายหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังนี้ได้แก่ หมวดความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ ความรู้ทั่วไป หนังสือเด็ก กีฬา นันทนาการ เกมกล หมวดปรัชญาและจิตวิทยา ประกอบด้วย จิตวิทยาทั่วไป ครอบครัว ความสัมพันธ์ จิตวิทยาและการเลี้ยงดู หมวดศาสนาและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย พยากรณ์ โหราศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา กฎหมาย สัญญา ภาษี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อัตชีวประวัติ ชีวประวัติ หมวดวิชาการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ การจัดการการศึกษา คู่มือเรียน-สอบ หมวดภาษาศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์ พจนานุกรมปทานุกรม สารานุกรม หมวดวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย วิทยาการและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พืช และการเกษตร สัตว์ และการเกษตร สุขภาพ ความงาม อาหาร เครื่องดื่ม หมวดศิลปะและการบันเทิง ประกอบด้วย งานอดิเรก งานฝีมือ ดนตรีท่องเที่ยว ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ศิลปะ หมวดวรรณคดี ประกอบด้วย วรรณกรรม หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพิเศษ หนังสืออ้างอิง
หมวดเบ็ดเตล็ด แผนที่ สินค้ากิ๊บเก๋นำสมัย CD,VCD,DVD ของเล่น สื่อเพื่อพัฒนาการเด็ก ของที่ระลึก สินค้าเทคโนโลยี เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมาซื้อหนังสือกับทางร้านของเรา เนื่องจากปัญหาของเวลา สถานที่ หรือสาเหตุอื่นๆ ทางร้านหนังสือของเราจึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อขายสิ้นค้าออนไลน์ ไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าบริการเดิม โดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการใช้บริการมากขึ้นโดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อและโอนเงินพร้อมที่อยู่ที่ต้องการให้ร้านจัดส่ง ทางร้านก็จะจัดส่งหนังสือให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ และยังมีหนังสือมือสองไว้รองรับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการหนังสือคุณภาพดีและราคาถูก โดยหนังสือมือสองนี้จะมีขายเฉพาะในเว็บไซต์เท่านั้น หนังสือมือสองที่ขายบนเว็บไซต์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้ หมวดวิชาการ หมวดประวัติบุคคลสำคัญ หมวดวรรณกรรม หมวดประวัติศาสตร์ หมวดหนังสือหายาก หมวดหนังสือดีแนะนำให้อ่าน หมวดสุขภาพอนามัย หนังสือดีเด่น หมวดหนังสือต่างประเทศ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า http://www.book-store.com ทำเลที่ตั้งของร้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ เอ็กโป ม.ใหม่ ของจังหวัดมหาสารคาม มีขนาดความกว้าง 10 x 15 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในย่านชุมชน ผู้คนพลุกพล่าน คึกครื้นทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นที่ที่ได้รับความนิยม และมีคนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางร้านเรา เลือกพื้นที่ เอ็กโป ม.ใหม่ เป็นที่ตั้งร้าน นอกจากนี้ยัง ใกล้ตลาดนัด ใกล้แหล่งชุมชน และมีสถาบันการศึกษาใกล้เคียงหลายสถาบัน

พื้นที่ภายในร้านแบ่งออกได้ดังรูป

Business Plan : ธุรกิจร้านขายหนังสือ (ร้าน Bookstore)

หมายเลข 1 คือ เค้าเตอร์ชำระเงิน
หมายเลข 2 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดความรู้ทั่วไป
หมายเลข 3 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดปรัชญาและจิตวิทยา
หมายเลข 4 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดศาสนาและสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
หมายเลข 5 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดวิชาการ
หมายเลข 6 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดภาษาศาสตร์
หมายเลข 7 คือ ชั้นวางหมวดเบ็ดเตล็ด
หมายเลข 8 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมายเลข 9 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดศิลปะ และการบันเทิง
หมายเลข 10 คือ ชั้นวางหนังสือหมวดวรรณคดี
หมายเลข 11 คือ ชั้นวางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
หมายเลข 12 คือ ชั้นวางสินค้าแนะนำ
หมายเลข 13 คือ คลังเก็บสินค้า

Download paper
Download Powerpoint

บล็อกอ่านว่า "กระปาล์ม" (krapalm) ชื่อเล่นจริงๆ คือ "ปาล์ม" ครับ เรียกได้ตามถนัดเลย